Taradoni's Blog

Just another WordPress.com weblog

Assignment : เรื่องวัสดุไม้ไผ่กับงานสถาปัตยกรรมเรือนแพใน จังหวัดพิษณุโลก

Assignment

Advertisements

มีนาคม 14, 2010 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

ProJect Design 2 nd Year : Library NU

 

 

                                                                       layoot

 

 

 

 แปลนชั้น 1                                                                                       แปลนชั้น 2

แปลนชั้น 3                                                                                       section A-A

 section B-B                                                                                   section B-B

    elevation 1-4

 

 

ตรวจแบบก่อนจูลี่

 

ตรวจแบบ

 

pinup

 

 ตรวจแบบครั้งที่ 3

ตรวจแบบครั้งที่ 2

 comment : ควรไปคิดจุดเด่นของงาน

space  การวางชั้นหนังสือ  ลักษณะของแสงที่ส่องผ่านทาง skylight 

หาแอเรีย และจัด zoning และทำแมสมา

 ดูงานของอัลโด๊ะ เรื่อง  mass  f orm   space  lighting

ตรวจแบบครั้งที่ 1

 comment :    อ.อ้น

      – บริบทรอบ ไซท์ ต้องคำนึงถึงเสมอ

      – การออกแบบ พื้นที่ภายใน ให้ สอดคล้องกับถนน

        การสัญจร   ทางเดิน และ ถนน  และการวางผังโดยรอบ

      – การใช้งาน  การหันทิศ ความเหมาะสมกับ ไซท์

มีนาคม 12, 2010 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

Project Design 2 nd year : program apartment

 concept : – การเชื่อมโยงกิจกรรมกิจกรรมจากบริบทรอบ site เข้ามาสร้างปฏิสัมพันธ์ พื้นที่กิจกรรมของคนภายใน

                       apartment  เชื่อมโยงกับกิจกรรมด้านนอก ในด้านการมองและ การรับรู้

                       -การเปิดคอร์ด เป็นสวนตรงกลาง

                       -การใช้อิฐเป็นวัสดุหลัก โดยเป็นเหมือนม่านกั้นในส่วนของทางเข้าหลัก เป็นเสมือนร่มกันแดดในส่วน 

                       ของบันได  หลักและบันไดหนีไฟ

program:

– shop

– dry cleaner

– commonroom

– garden

– one bedroom type

– two bedroom type

– studio type

 

 

perspective

elevation 1-4

section/plan

layout

studio type

onebedroom type

              

twobedroom type   

 

                                       model

mass

  

 

 ตรวจแบบ pinup

ตรวจแบบ

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 12, 2010 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

ฉบับร่าง Assignmert

หัวข้อ… การนำวัสดุไม้ไผ่มาใช้กับงานสถาปัตยกรรมเรือนแพ

เรือนแพ : หนึ่งในเรือนไทยที่ใกล้สูญหาย
เรือนแพ หมายถึง เรือนที่สร้างอยู่ในน้ำ อยู่บนแพทั้งหลัง โดยมีลักษณะและส่วนประกอบโดยทั่วไปเหมือนกับเรือนไทยเดิม เพียงแต่การลอยอยู่ในน้ำอาศัยแพ ที่เป็นทุ่นลอยน้ำ เรือนแพจึงแยกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนตัวเรือน และส่วนแพที่เป็นทุ่นลอยน้ำ แพเป็นส่วนสำคัญที่รับน้ำหนักของเรือน ส่วนใหญ่จะใช้แพไม้ไผ่ ต่อมาใช้ถังน้ำมัน และวิวัฒนาการเป็นเรือเหล็กหนุน ซึ่งจะคงทนและรับน้ำหนักได้มากกว่า แพไม้ไผ่แบบเดิม ซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่มัดรวมกันเป็นฟ่อนๆ ถ้าเป็นลูกบวบขนาดเล็ก ฟ่อนหนึ่งจะมี 40-50 ลำ หากเป็นลูกบวบขนาดใหญ่ จะมีประมาณ 60-100 ลำ ลูกบวบทำหน้าที่เป็นทุ่นให้แพ ลอยได้เหมือนเรือโป๊ะแต่ราคาถูกกว่ามาก ในขณะเดียวกันก็มีอายุการใช้งานไม่ยาวนักเพราะจะถูกคลื่นกระแทกตลอดเวลา เมื่อมีเรือแล่นผ่าน

วัสดุหลักๆ ที่เจอะจง
-ไม้ไผ่

บ้านที่ทำด้วยไม้ไผ่ที่เราพบเห็นมักจะมีรูปแบบที่เหมือนๆกัน ด้วยวิธีการและรูปแบบในการก่อสร้าง ซึ่งทำตามๆกันมา นี่เป็นจุดอ่อนของบ้านไม้ไผ่ ที่ไม่มีการพัฒนาในเรื่องตัววัสดุ รูปแบบ วิธีการก่อสร้าง และเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ทำให้ความนิยมอยู่ในวงจำกัด การใช้งานก็จำกัดไปด้วย แต่ถ้าเราสามารถสร้างบ้านไม้ไผ่ด้วยวิธีใหม่ ด้วยวัสดุผสม และรูปแบบที่ได้ออกแบบให้ใช้งานได้มากขึ้น ภาพพจน์ของบ้านไม้ไผ่ก็จะเปลี่ยนไป และได้รับความนิยมจากคนมีฐานะมากขึ้น แต่ก็ยังคงคุณสมบัติที่ดีไว้คือ ราคาถูกกว่าวัสดุก่อสร้างอย่างอื่น

ถึงแม้ว่าบ้านไม้ไผ่ถือเป็นบ้านที่คนส่วนใหญ่ในย่านเอเชียนี้ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยกันมานานแล้วก็ตามที แต่ว่าในทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แล้ว ถือว่ามีการพัฒนาไปช้ามาก ไม่ค่อยมีการใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเท่าใดนัก เนื่องจากไม้ไผ่มักจะใช้กับการก่อสร้างที่ค่อนข้างจะชั่วคราว และราคาถูก จึงเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีของไม้ไผ่ ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของคนจนไป แม้ว่าคุณสมบัติของไม้ไผ่นั้น มีดีอยู่มากมาย แต่ก็มีข้อเสียที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขถ้าเราแก้จุดอ่อนของมันได้ การพัฒนาจากนี้ไปก็จะก้าวกระโดดไปไกลได้ทีเดียว

-จุดอ่อนอย่างแรก คือคุณสมบัติที่ถึงแม้ไม้ไผ่จะแข็งกว่าไม้ เหนียว ยืดหยุ่นได้ดีทนทาน แต่มักเป็นเหยื่ออันโอชะของแมลงเจาะไช ทำให้ผุพังได้รวดเร็ว ไม่ทนทาน ซึ่งก็สามารถแก้ได้ด้วยวิธีการอบน้ำยากันแมลง ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหน่อย ถ้าทำจำนวนน้อย แต่ถ้าสามารถทำเป็นจำนวนมากได้ ก็จะลดต้นทุนลงไป

การก่อสร้างด้วยรูปแบบเดิมๆก็เป็นจุดอ่อนข้อถัดมา ที่เห็นกันอยู่คือ บ้านไม้ไผ่ของไทยเรานั้น จะมีวิธีการก่อสร้างที่เรียกว่า เรือนเครื่องผูก ข้อต่อต่างๆจะมาทาบกันแล้วผูกด้วยวัสดุที่เหนียวเช่นหวายและก็ทำให้บ้านไม้ไผ่ไม่ทนทานจากวัสดุผูกนี่แหละ ที่พังก่อน เลยทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องรูปแบบและความคงทน เราจึงเห็นบ้านไม้ไผ่แบบเพิงหรือจั่วแบบไทยๆ ที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปทรง มาเป็นเวลานาน ดังนั้นในวิธีการ หรือเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ถ้าใช้การบากหรือวัสดุอื่นที่ทนทานกว่ามาใช้ร่วมในการยึด ต่อ ติด ไม้ไผ่ เข้าด้วยกันแล้ว การก่อสร้างและรูปแบบ ก็จะเปลี่ยนไปทันที

มกราคม 24, 2010 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่น เรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงค์

-เพื่อต้องการศึกษาวัสดุที่ใช้ทำเรือนแพ และโครงสร้างขอเรือนแพ
-นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมได้

-เพื่อเป็นการอนุรักษณ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดพิณุโลกไม่ให้จางหายไป

…เรือนแพคือเรือนที่สร้างอยู่บนลูกบวบ ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ทั้งลำมามัดกัน ประมาณ 150-200 ลำ ปักสมอลงไปในดินเป็นเครื่องยึดไม่ให้ลอยไปตามน้ำ

วัสดุหลัก

ทำด้วยไม้ไผ่ทั้งลำ มัดกันประมาณ 150-200ลำ

หลังคามุงด้วยสังกะสี

-ลักษณะของเรือนแพ และวัสดุ
 ส่วนใหญ่มีโครงสร้างเป็นไม้ หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝาบ้านและพื้นไม้ กระดาน หรือฝาไม้ขัดแตะ กั้นบ้านเป็น 1-2 ห้อง ใช้เป็นห้องนอนของสมาชิก ส่วนที่เหลือจะเป็นที่เอนกประสงค์ ห้องส้วมจะนิยมตั้งอยู่บนมุมแพด้านหลัง โดยเจะเป็นช่องสี่เหลี่ยม ทำไว้สำหรับขับถ่ายลงแม่น้ำ

กระบวนการศึกษา

1.ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเรือนแพในจังหวัดพิษณุโลก

2.สัมภาษสอบถามคนแถวนั้น

3.วิเคราะห์ข้อมูล

4.ประเมิณผลการศึกษา

 

เรือนแพ ใน จ.พิษณุโลก

พฤศจิกายน 12, 2009 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

พฤศจิกายน 5, 2009 Posted by | Uncategorized | 1 ความเห็น